In order to give you the best experience, our website uses cookies. By continuing, you accept that you are happy for us to use these cookies. To get more information on the cookies used on our website please read our Cookie Policy.

Manage Cookies

 
In order to give you the best experience, our website uses cookies. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalised web experience.

You can choose not to allow some types of cookies. Click on the different categories to find out more and change your default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.


Mandatory cookies

(Req)
These cookies are essential so that you can move around the website and use its features which cannot be switched off in our systems. They are set in response to actions made such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.

These cookies are required

Performance cookies

These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site.


Llythyr anfoneb cwsmer Ynys Môn

22nd July 2020

Rhif Cyfrif newydd. Rhif

 

 

Annwyl Syr/Fadam,

 

Ar 1 Mehefin 2020, gweithredodd Biffa system gyllid newydd. Ni fydd hyn yn cael unrhyw effaith ar y gwasanaethau rydych chi'n eu derbyn gennym ni, ond mae angen i ni roi gwybod i chi am ychydig o newidiadau gan gynnwys sut rydych chi'n ein talu ni a chynllun eich anfoneb. Bydd cynnwys a manylion eich anfonebau yn aros yr un fath. Hoffwn hefyd dynnu eich sylw at eich rhif cyfrif newydd, (RHIF CYFRIF), yr ydym yn gofyn a ddyfynnir ar unrhyw ohebiaeth i ni.

 

Pan fydd gennym gyfeiriad e-bost dilys, bydd eich anfonebau yn cael eu danfon yn electronig, y cyfeiriad e-bost yr anfonir eich anfonebau ohono yw credit.control@biffa.co.uk.

 

Gwneud taliad am anfonebau dyddiedig 31 Gorffennaf 2020 ac ymlaen:

Byddwn yn derbyn taliad trwy unrhyw un o'r dulliau isod:

 

 • BACS Bank                                   Barclays Bank Plc, 16 High Street, High Wycombe HP11 2BG

Account name                    Biffa Waste Services Ltd

Sort code                            20-40-89

Account number                 40166375

 

Defnyddiwch eich rhif cyfrif (sydd ar frig y llythyr hwn) fel y cyfeirnod talu. rydym hefyd yn gofyn i chi anfon copi o'r taliad, naill ai trwy'r post i'r cyfeiriad ar waelod y llythyr hwn neu drwy e-bost at cash.allocations@biffa.co.uk.

 

 • Taliad cerdyn - Rydym yn derbyn taliadau cardiau credyd a debyd. Os ydych chi eisoes wedi cofrestru gyda CustomerZone, gallwch dalu ar-lein yn https://customerzone.biffa.co.uk/Login. Fel arall gellir gwneud taliadau drwy ffonio 0800 601 601.

   

 • Debyd Uniongyrchol - Os ydych yn dymuno talu trwy Debyd Uniongyrchol bydd angen i chi lofnodi mandad newydd. E-bostiwch direct.debit@biffa.co.uk gan ddyfynnu eich <RHIF CYFRIF> fel eich cyfeirnod fel y gallwn anfon mandad atoch y gellir ei lofnodi trwy ein gwasanaeth DocuSign diogel
 •  

  Sut mae fy anfoneb wedi newid?

  Bydd eich anfoneb yn edrych ychydig yn wahanol i'r hyn rydych chi wedi arfer ag ef. Rydym wedi paru ein system newydd â'r hen ddull anfonebu mor agos â phosib. Mae esboniad llawn o'r newidiadau i'ch anfoneb ar gael ar dudalen 2.

   

  Hoffwn hefyd dynnu sylw at y ffaith bod gennym e-bost cyswllt newydd ar gyfer yr holl faterion ac ymholiadau contract yn y dyfodol felly cysylltwch â ni ar Anglesey.service@biffa.co.uk wrth symud ymlaen, byddwn yn hapus i helpu. Mae copi o'r llythyr hwn hefyd ar gael yn Gymraeg trwy ymweld â biffa.co.uk/Anglesey-letter.

   

  Yr eiddoch yn gywir,

   

  steve coles signature

   

  Steve Cole

  Divisional Finance Director

  Biffa Municipal Limited