In order to give you the best experience, our website uses cookies. By continuing, you accept that you are happy for us to use these cookies. To get more information on the cookies used on our website please read our Cookie Policy.

Manage Cookies

 
In order to give you the best experience, our website uses cookies. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalised web experience.

You can choose not to allow some types of cookies. Click on the different categories to find out more and change your default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.


Mandatory cookies

(Req)
These cookies are essential so that you can move around the website and use its features which cannot be switched off in our systems. They are set in response to actions made such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.

These cookies are required

Performance cookies

These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site.


Biffa personnel with baled waste

Power Through Waste

Vilka vi är

BiffaFuels har exporterat RDF i 6 år. För närvarande hanterar vi 750 000 ton varje år. Produktion vid 12 platser i hela Storbritannien. Bränsleförsörjning via 24 rutter till platser i Tyskland, Holland och Sverige.

BiffaFuels är en del av Biffa-gruppen - 100 års historia vid fronten för brittisk avfallshantering; tillhandahållande av insamling, bearbetning, återvinning och bortskaffande.

 • Biffas nationella fotavtryck:
 • 12 produktionsanläggningar för RDF
 • 80 I&C-deponier, hantering av 2,1 miljoner ton avfall per år
 • 34 deponier för gasfyllning (79 MW installerat)
 • ICON

  Möjligheter för bränsleförsörjning

  • Återvinning av EWC 19-12-10
  • Kontraktstart under 2018 och 2019
  • Provprojekt under ett (1) år, 10-50 000 ton/år
  • Tonnagekontrakt enligt mätpunkt, 5-25 000 ton/år
  • Flerårskontrakt, 3-5 år, 10-75 000 ton/år
  • Strategiska partnerskap, 8-10 år, 75-250 000 ton/år
 • ICON

  Bränslespecifikation

  • Handelsavfall, 8-10 CV
  • Industriavfall, 12-14 CV
  • Massbrännblandning, 8-12 CV
  • MRF-restavfall, "hybridbränsle", 14-18 CV
  • Kommunalt, 7-10 CV

  BiffaFuels följer ett strikt bränslemätnings- och provtagningssystem. RDF-analyser varje vecka, vilket säkerställer bränslekvaliteten upprätthålls. Analyserna utförs av ett oberoende och ackrediterat laboratorium.

 • ICON

  Leverans till dig

  Dedikerat internationellt logistikkontor. Hanterar 500 sändningar varje vecka med olika transportlägen - tautliner, sjöbehållare, gånggolv och sjöfartyg. Service på engelska/holländska/tyska/polska.